LINE : @lucky356

แจ้งถอนเงิน

แจ้งถอนเงิน

ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อ ถ้ารายการจ่ายเงินได้ถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว

CALL CENTER 24 ชั่วโมง

06-54-2323-16
06-54-2323-17
06-54-2323-18
06-54-2323-19
06-54-2323-20
06-54-2323-21

LINE ID @ : @lucky356

แจ้งถอนเงิน

Username
ชื่อบัญชีลูกค้า
เลขบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
จำนวนเงินที่ต้องการถอน
สมัครสมาชิก
แจ้งฝากเงิน
แจ้งถอนเงิน

สมัครสมาชิก

ชื่อบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคาร
เบอร์โทรศัพท์
LINE

แจ้งฝากเงิน

Username
ชื่อบัญชีลูกค้า
ธนาคารของทางเว็บ
วันที่โอน (ตามในใบสลิป)
เวลาที่โอน (ตามในใบสลิป)
จำนวนเงินที่โอนเข้ามา

แจ้งถอนเงิน

Username
ชื่อบัญชีลูกค้า
เลขบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
จำนวนเงินที่ต้องการถอน